Sefanja 3:5 SV1917

5 HERREN är rättfärdig därinne, han gör intet orätt. var morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset, den utebliver aldrig; men de orättfärdiga veta icke av någon skam.

Läs fullständig kapitel Sefanja 3

Visa Sefanja 3:5 i sitt sammanhang