3 Johannesbrevet 1:11 SV1917

11 Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

Läs fullständig kapitel 3 Johannesbrevet 1

Visa 3 Johannesbrevet 1:11 i sitt sammanhang