3 Johannesbrevet 1:14 SV1917

14 Ty jag hoppas att rätt snart få se dig, och då skola vi muntligen tala med varandra. (15) Frid vare med dig. Vännerna hälsa dig. Hälsa vännerna, var och en särskilt.

Läs fullständig kapitel 3 Johannesbrevet 1

Visa 3 Johannesbrevet 1:14 i sitt sammanhang