3 Johannesbrevet 1:6 SV1917

6 Dessa hava nu inför församlingen vittnat om din kärlek. Och du gör väl, om du på ett sätt som är värdigt Gud utrustar dem också för fortsättningen av deras resa.

Läs fullständig kapitel 3 Johannesbrevet 1

Visa 3 Johannesbrevet 1:6 i sitt sammanhang