Markus 8:14 SV1917

14 Och de hade förgätit att taga med sig bröd; icke mer än ett enda bröd hade de med sig i båten.

Läs fullständig kapitel Markus 8

Visa Markus 8:14 i sitt sammanhang