Markus 8:3 SV1917

3 Om jag nu låter dem fastande gå ifrån mig hem, så uppgivas de på vägen; somliga av dem hava ju kommit långväga ifrån.»

Läs fullständig kapitel Markus 8

Visa Markus 8:3 i sitt sammanhang