Mdo 10:1 SUV

1 Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia,

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:1 katika mazingira