1-Е Тимофiю 5:10 UBIO

10 засвідчену в добрих ділах, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала.

Читайте повну главу 1-Е Тимофiю 5

Вид 1-Е Тимофiю 5:10 в контексті