1 Krönikeboken 10:11 SV1917

11 Men när allt folket i Jabes i Gilead hörde allt vad filistéerna hade gjort med Saul,

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:11 i sitt sammanhang