1 Krönikeboken 10:12 SV1917

12 stodo de upp, alla stridbara män, och togo Sauls och hans söners lik och förde dem till Jabes; och de begrovo deras ben under terebinten i Jabes och fastade så i sju dagar.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:12 i sitt sammanhang