1 Krönikeboken 10:13 SV1917

13 Detta blev Sauls död, därför att han hade begått otrohet mot HERREN, i det att han icke hade hållit HERRENS ord, så ock därför att han hade frågat en ande och sökt svar hos en sådan.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:13 i sitt sammanhang