1 Krönikeboken 10:5 SV1917

5 Men när vapendragaren såg att Saul var död, störtade han sig ock på sitt svärd och dog.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:5 i sitt sammanhang