1 Krönikeboken 10:6 SV1917

6 Så dogo då Saul och hans tre söner; och alla som hörde till hans hus dogo på samma gång.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:6 i sitt sammanhang