1 Krönikeboken 10:7 SV1917

7 Och när alla israeliterna i dalen förnummo att deras här hade flytt, och att Saul och hans söner voro döda, övergåvo de sina städer och flydde; sedan kommo filistéerna och bosatte sig i dem.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:7 i sitt sammanhang