1 Krönikeboken 10:8 SV1917

8 Dagen därefter kommo filistéerna för att plundra de slagna och funno då Saul och hans söner, där de lågo fallna på berget Gilboa.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:8 i sitt sammanhang