1 Krönikeboken 10:9 SV1917

9 Och de plundrade honom och togo med sig hans huvud och hans vapen och sände dem omkring i filistéernas land och läto förkunna det glada budskapet för sina avgudar och för folket.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 10

Visa 1 Krönikeboken 10:9 i sitt sammanhang