1 Krönikeboken 12:14 SV1917

14 Dessa hörde till Gads barn och till de förnämsta i hären; den ringaste av dem var ensam så god som hundra, men den ypperste så god som tusen.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:14 i sitt sammanhang