1 Krönikeboken 12:15 SV1917

15 Dessa voro de som i första månaden gingo över Jordan, när den var full över alla sina bräddar, och som förjagade alla dem som bodde i dalarna, åt öster och åt väster.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:15 i sitt sammanhang