1 Krönikeboken 12:16 SV1917

16 Av Benjamins och Juda barn kommo några män till David ända till bergfästet.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:16 i sitt sammanhang