1 Krönikeboken 12:17 SV1917

17 Då gick David ut emot dem och tog till orda och sade till dem: »Om I kommen till mig i fredlig avsikt och viljen bistå mig, så är mitt hjärta redo till förening med eder; men om I kommen för att förråda mig åt mina ovänner, fastän ingen orätt är i mina händer, då må våra fäders Gud se därtill och straffa det.»

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:17 i sitt sammanhang