1 Krönikeboken 12:18 SV1917

18 Men Amasai, den förnämste bland de trettio, hade blivit beklädd med andekraft, och han sade: »Dina äro vi, David, och med dig stå vi, du Isais son. Frid vare med dig, frid, och frid vare med dem som bistå dig ty din Gud har bistått dig!» Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i sin skara.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:18 i sitt sammanhang