1 Krönikeboken 12:19 SV1917

19 Från Manasse gingo några över till David, när han med filistéerna drog ut i strid mot Saul, dock fingo de icke bistå dessa; ty när filistéernas hövdingar hade rådplägat, skickade de bort honom, i det de sade: »Det gäller huvudet för oss, om han går över till sin herre Saul.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:19 i sitt sammanhang