1 Krönikeboken 12:20 SV1917

20 När han då drog till Siklag, gingo dessa från Manasse över till honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och Silletai, huvudmän för de ätter som tillhörde Manasse.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:20 i sitt sammanhang