1 Krönikeboken 12:21 SV1917

21 Dessa bistodo David mot strövskaran, ty de voro allasammans tappra stridsmän och blevo hövitsmän i hären.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:21 i sitt sammanhang