1 Krönikeboken 12:22 SV1917

22 Dag efter dag kommo nämligen allt flera till David för att bistå honom, så att hans läger blev övermåttan stort.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:22 i sitt sammanhang