1 Krönikeboken 12:23 SV1917

23 Detta är de tal som angiva summorna av det väpnade krigsfolk som kom till David i Hebron, för att efter HERRENS befallning flytta Sauls konungamakt över på honom:

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:23 i sitt sammanhang