1 Krönikeboken 12:24 SV1917

24 Juda barn, som buro sköld och spjut, sex tusen åtta hundra, väpnade till strid;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:24 i sitt sammanhang