1 Krönikeboken 12:30 SV1917

30 av Efraims barn tjugu tusen åtta hundra, tappra stridsmän, namnkunniga män i sina familjer;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:30 i sitt sammanhang