1 Krönikeboken 12:31 SV1917

31 av ena hälften av Manasse stam aderton tusen namngivna män, som kommo för att göra David till konung;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:31 i sitt sammanhang