1 Krönikeboken 12:32 SV1917

32 av Isaskars barn kommo män som väl förstodo tidstecknen och insågo vad Israel borde göra, två hundra huvudmän, därtill alla deras stamfränder under deras befäl;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:32 i sitt sammanhang