1 Krönikeboken 12:33 SV1917

33 av Sebulon stridbara män, rustade till krig med alla slags vapen, femtio tusen, som samlades endräktigt;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:33 i sitt sammanhang