1 Krönikeboken 12:34 SV1917

34 av Naftali ett tusen hövitsmän, och med dem trettiosju tusen, väpnade med sköld och spjut;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:34 i sitt sammanhang