1 Krönikeboken 12:36 SV1917

36 av Aser stridbara män, rustade till krig, fyrtio tusen;

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:36 i sitt sammanhang