1 Krönikeboken 12:37 SV1917

37 och från andra sidan Jordan, av rubeniterna, gaditerna och andra hälften av Manasse stam, ett hundra tjugu tusen, väpnade med alla slags vapen som brukas vid krigföring.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:37 i sitt sammanhang