1 Krönikeboken 12:7 SV1917

7 Joela och Sebadja, söner till Jeroham, av strövskaran.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:7 i sitt sammanhang