1 Krönikeboken 12:8 SV1917

8 Och av gaditerna avföllo några och gingo till David i bergfästet i öknen, tappra män, krigsmän skickliga att strida, rustade med sköld och spjut; de hade en uppsyn såsom lejon och voro snabba såsom gaseller på bergen:

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 12

Visa 1 Krönikeboken 12:8 i sitt sammanhang