1 Krönikeboken 19:10 SV1917

10 Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot araméerna.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:10 i sitt sammanhang