1 Krönikeboken 19:11 SV1917

11 Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Absai, och dessa fingo ställa upp sig mot Ammons barn.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:11 i sitt sammanhang