1 Krönikeboken 19:13 SV1917

13 Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må HERREN göra vad honom täckes.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:13 i sitt sammanhang