1 Krönikeboken 19:14 SV1917

14 Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot araméerna, och de flydde för honom.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:14 i sitt sammanhang