1 Krönikeboken 19:15 SV1917

15 Men när Ammons barn sågo att araméerna flydde, flydde också de för hans broder Absai och begåvo sig in i staden. Då begav sig Joab till Jerusalem.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:15 i sitt sammanhang