1 Krönikeboken 19:16 SV1917

16 Då alltså araméerna sågo att de hade blivit slagna av Israel, sände de bud att de araméer som bodde på andra sidan floden skulle rycka ut, anförda av Sofak, Hadaresers härhövitsman.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:16 i sitt sammanhang