1 Krönikeboken 19:17 SV1917

17 När detta blev berättat för David, församlade han hela Israel och gick över Jordan, och då han kom fram till dem, ställde han upp sig i slagordning mot dem; och när David hade ställt upp sig till strid mot araméerna, gåvo dessa sig i strid med honom.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:17 i sitt sammanhang