1 Krönikeboken 19:18 SV1917

18 Men araméerna flydde undan för Israel, och David dräpte av araméerna manskapet på sju tusen vagnar, så ock fyrtio tusen man fotfolk; härhövitsmannen Sofak dödade han ock.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:18 i sitt sammanhang