1 Krönikeboken 19:19 SV1917

19 Då, alltså Hadaresers tjänare sågo att de hade blivit slagna av israeliterna, ingingo de fred med David och blevo honom underdåniga. Efter detta ville araméerna icke vidare hjälpa Ammons barn.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:19 i sitt sammanhang