1 Krönikeboken 19:4 SV1917

4 Då tog Hanun Davids tjänare och lät raka dem och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:4 i sitt sammanhang