1 Krönikeboken 19:5 SV1917

5 Och man kom och berättade för David vad som hade hänt männen; då sände han bud emot dem, ty männen voro ju mycket vanärade. Och konungen lät säga: »Stannen i Jeriko, till dess edert skägg hinner växa ut, och kommen så tillbaka.»

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:5 i sitt sammanhang