1 Krönikeboken 19:6 SV1917

6 Då nu Ammons barn insågo att de hade gjort sig förhatliga för David, sände Hanun och Ammons barn ett tusen talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram-Naharaim, från Aram-Maaka och från Soba.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:6 i sitt sammanhang