1 Krönikeboken 19:7 SV1917

7 De lejde sig trettiotvå tusen vagnar, ävensom hjälp av konungen i Maaka med hans folk; dessa kommo och lägrade sig framför Medeba. Ammons barn församlade sig ock från sina städer och kommo för att strida.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:7 i sitt sammanhang