1 Krönikeboken 19:8 SV1917

8 När David hörde detta, sände han åstad Joab med hela hären, de tappraste krigarna.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 19

Visa 1 Krönikeboken 19:8 i sitt sammanhang